ZUS w Polsce sprawdzi szpitale w nowy sposób. Zapyta sąsiadów i biura podróży

Dzięki nowym zasadom ZUS będzie mógł sprawdzić aktywność osób, które są na L4.

Od 1 stycznia 2022 r. ZUS będzie mógł korzystać z nowych metod weryfikacji: otrzyma zwiększenie prawa do zbierania informacji o działalności ubezpieczonego.

Urzędnicy będą mogli zapytać sąsiadów, co dana osoba robiła w ciągu ostatnich kilku dni i sprawdzić w biurach podróży, czy chory nie zamówił tam wycieczki lub innych usług turystycznych podczas pobytu w szpitalu.

Tym samym ZUS dokładniej i skrupulatnie sprawdzi ludzi na zasadzie „zaufaj, ale sprawdź”. W 2022 roku departament otrzyma nowe uprawnienia: będzie mógł zbierać szczegółowe informacje o tym, jak ubezpieczający spędzali czas na L4.

Jeśli dana osoba wyjeżdża na urlop lub wykonuje inne czynności podczas pobytu w szpitalu, ZUS będzie wymagał rekompensaty finansowej za chorobę.

Współczesne gwiazdy, których przodkowie byli również znanymi ludźmi

Kilka negatywnych znaków, które dotyczą okien i zasłon

Protest medyków dobiegł końca. Co obiecał Minister Zdrowia