Uroczystość Najświętszej Trójcy. Data, znaczenie i tradycje

Uroczystość Najświętszej Trójcy – jedno z głównych świąt zarówno u prawosławnych, jak i katolików.

Jednak data obchodów i niektóre tradycje tego święta się różnią. W tym roku katolicy obchodzą go 7 czerwca.

Kiedy obchodzimy Uroczystość Najświętszej Trójcy?

Uroczystość Najświętszej Trójcy w Kościele Katolickim, w przeciwieństwie do Cerkwi Prawosławnej, obchodzimy w 57 dniu po Wielkanocy, tj. w następną niedzielę po święcie Zesłania Ducha Świętego lub Pięćdziesiątnicy.

W Kościołach obrządku wschodniego obie te ważne daty – Zesłanie Ducha Świętego i Święta Trójca – są połączone w jedno święto.

Uroczystość Najświętszej Trójcy: znaczenie dnia

Pięćdziesiątego dnia po Zmartwychwstaniu Chrystusa Duch Święty zstąpił na uczniów Jezusa, obdarzając apostołów oświeceniem i łaską.

Tak więc miał miejsce znak zapowiadany przez Chrystusa, po którym apostołowie mogli mówić w różnych językach, aby głosić Słowo Boże wszystkim ludziom.

Poprzez to święto uwielbiamy Trójcę Świętą: Boga Ojca, Boga Syna, Jezusa Chrystusa, a także Ducha Świętego jako początek, dający życie.

Uroczystość Najświętszej Trójcy: tradycje świętowania

Zgodnie z zachodnią tradycją w oktawę Pięćdziesiątnicy kapłani noszą czerwone szaty, ale na Uroczystość Najświętszej Trójcy zmieniają je na białe.

Jednocześnie w każdym kraju są własne tradycje świętowania. Na przykład we Włoszech w kościołach uczestnicy uroczystości rozrzucają płatki róż, a we Francji dmuchają w trąby.

Mocne rytuały w czasie zaćmienia księżyca 5 czerwca 2020 roku, które przyniosą powodzenie

Siedem wierzeń ludowych, które zapowiadają szybki zysk