Produkcja znanego napoju może zostać wstrzymana w Polsce. Co stało się znane

Polscy browary podkreślają, że brak rozwiązania sytuacji z obecnością CO2 zagrozi ciągłości rozlewu piwa.

Tydzień temu, w związku z nagłym wzrostem cen gazu, włocławska spółka Anwil, kontrolowana przez PKN Orlen, podjęła decyzję o czasowym wstrzymaniu produkcji nawozów azotowych.

CO2 jest uwalniany podczas produkcji nawozów azotowych.

Gaz ten po przetworzeniu znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle spożywczym, w tym w browarnictwie.

Jego niedobór może doprowadzić do wymuszonego wstrzymania produkcji piwa.

Warszawa, 17.03.2022. Minister rodziny i polityki spo³ecznej Marlena Mal¹g podczas briefingu prasowego w siedzibie MRiPS w Warszawie, 17 bm. Spotkanie dotyczy³o wsparcia na rynku pracy dla obywateli Ukrainy. (amb) PAP/Rafa³ Guz

„Podczas procesu warzenia dwutlenek węgla dostaje się do piwa w wyniku naturalnego procesu fermentacji i jest wytwarzany przez drożdże. Natomiast dwutlenek węgla dostarczany z zewnątrz jest niezbędny do zapewnienia szczelności naczynia warzelniczego: nie pozwala na kontakt piwa z powietrzem podczas rozlewu, puszek i kegów” – wyjaśnia dyrektor Beata Ptaszyńska-Jedynak komunikacji w Carlsberg Polska.

Według piwowarów zapasy CO2 w browarach rzemieślniczych wystarczą na 2 tygodnie.

Kolejnym problemem browarów jest rosnący koszt CO2. Cena tego gazu prawie podwoiła się w ciągu kilku dni.

Czy zasiłek 500 plus wzrośnie w 2023 roku w Polsce ze względu na inflację

Pierwsza Dama RP odwiedziła dzieci i rannych żołnierzy we Lwowie. Przekazała aparat do rezonansu magnetycznego

Ukrainka zaśpiewała w programie „Mam talent!” i wzbudziła spore poruszenie w sieci