W Polsce chcą wydać 500+ dla małżeństw. Jakie są warunki otrzymania pomocy

Dwa lata później polski rząd ponownie „zajął się” kwestią miesięcznego zasiłku dla małżeństw w wysokości 500 zł.

Wtedy prośba z inicjatywą ustawodawczą trafiła na stół prezydenta, ale nie została przyjęta.

Teraz z inicjatywy obywateli podobny projekt – w formie petycji – został złożony do Sejmu.

Ważne jest, aby deputowani specjalnej komisji oficjalnie rozpatrzyli ten apel.

Sejm wrócił do pracy po wakacjach, więc jest nadzieja na kontynuację prac nad projektem.

11.06.2011 Myslowice , slub koscielny
fot. Adrian Slazok/REPORTER

Jeśli Ministerstwo Rodziny szybko przygotuje analizy, na które czekają posłowie, to istnieje możliwość, że już w tym roku zapadną decyzje o wypłacie specjalnego zasiłku dla osób starszych, które pozostają w związku małżeńskim od dłuższego czasu, tj. uruchomienie programu („Małżeństwo+”).

Jak pokazują wszystkie badania, w tym autorzy inicjatywy, starsze małżeństwa należą do grupy najmniej zamożnych i mają poważne problemy, w tym zdrowotne, które łatwiej byłoby rozwiązać przy takim wsparciu finansowym.

2 lata temu autorzy tej propozycji sugerowali, aby 500+ otrzymać małżonkom po osiągnięciu 50 lat wspólnego życia, a jego kwota wynosiłaby 500 zł miesięcznie, ale z czasem stawałaby się wyższa. Jaka decyzja podejmą tym razem urzędnicy, jest obecnie nieznana, więc są szanse, że środki zostaną wypłacone także innym kategoriom małżeństw.

Produkcja znanego napoju może zostać wstrzymana w Polsce. Co stało się znane

Produkcja znanego napoju może zostać wstrzymana w Polsce. Co stało się znane

Pierwsza Dama RP odwiedziła dzieci i rannych żołnierzy we Lwowie. Przekazała aparat do rezonansu magnetycznego