Praca zdalna w Polsce będzie usankcjonowana prawem. Co warto wiedzieć

Polski rząd pracuje nad wprowadzeniem do Kodeksu pracy przepisów regulujących pracę zdalną.

„W dniu 8 grudnia 2021 r. projekt trafił do Komitetu Stałego Rady Ministrów” – powiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Malong.

Przepisy wejdą w życie trzy miesiące po zakończeniu epidemii.

„W związku z upowszechnieniem się podczas epidemii wykonywania pracy w formie pracy zdalnej oraz zgłaszanymi postulatami dotyczącymi możliwości jej kontynuowania także po odwołaniu stanu epidemii, Ministerstwo przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (UD318), mający na celu m.in. wprowadzenie na stałe pracy zdalnej do przepisów prawa pracy” – przekazała w odpowiedzi na interpelację poselską minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Obecnie projekt nie jest dostępny na stronie Centrum Legislacji Rządu.

Marlena Malong powiedziała, że ​​dokument jest przedmiotem dyskusji międzyresortowych i konsultacji społecznych.

„Wynik dyskusji przeprowadzonej na forum obydwu Zespołów miał zatem istotny wpływ na ostateczny kształt projektu ustawy, który stanowi kompromisową wersję rozwiązań prawnych z zakresu pracy zdalnej. Projekt zawiera zatem rozwiązania prawne, które powinny okazać się korzystne dla obu stron stosunku pracy, uwzględniając jednak ochronną funkcję prawa pracy, której celem jest zabezpieczenie interesów pracownika jako słabszej strony stosunku pracy” – przekazała minister rodziny.

„Oznacza to, iż projektowane przepisy w zakresie pracy zdalnej wejdą w życie dopiero z chwilą wyczerpania obecnej możliwości polecania przez pracodawców wykonywania przez pracowników pracy zdalnej na podstawie art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w związku z wprowadzeniem stanu epidemii” – wyjaśniła minister rodziny.

„Jesteśmy gotowi do zmiany”. Co emeryci otrzymają w najbliższą niedzielę

Anna Mucha postanowiła zrobić świąteczny prezent dla swoich fanów. Co podarowała im aktorka

Coś poszło nie tak. Andrzej Duda na długo zapamięta tę Wigilię