Od dziś uczniowie w Polsce po raz kolejny przechodzą na kształcenie na odległość

Od 20 grudnia do 9 stycznia zajęcia stacjonarne w szkołach podstawowych i średnich zostaną zawieszone.

Wprowadzane jest nauczanie na odległość.

Ograniczenia w pracy stacjonarnej nie dotyczą przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia działalności jednostek oświatowych w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się COVID-19 w okresie od 20 grudnia 2021 do 9 stycznia 2022 roku szkoły podstawowe i ponadpodstawowe zostaną ograniczone oraz wprowadził nauczanie z wykorzystaniem metod i technik nauczania na odległość.

Ograniczenie dotyczy również placówek doskonalenia i doskonalenia, szkół artystycznych prowadzących wyłącznie kształcenie artystyczne oraz szkół artystycznych prowadzących również kształcenie ogólne w szkołach podstawowych lub liceach ogólnokształcących.

Ceny energii elektrycznej i gazu w Polsce wzrosną. Ile zapłacimy za te usługi

W Roku Tygrysa pozostaną bez pieniędzy i prezentów. Jakie znaki zodiaku źle się zachowały

Ukrainka z największymi kośćmi policzkowymi na świecie pokazała, jak wyglądała w wieku 16 lat bez operacji plastycznych