Maskotka żaba, którą warto mieć w każdym domu

Jak prawidłowo używać talizmanu, aby w domu zawsze była miłość i szczęście.

Żaba jest jednym z najbardziej popularnych symboli, którego znaczenie w różnych krajach jest nieco inne.

Żaba mająca trzy łapy w Feng Shui jest symbolem bogactwa.

Wskazówki dotyczące wykorzystania: zgodnie z zasadami Feng Shui, maskotka musi być umieszczona we „właściwym” kierunku – południowo-wschodnia część lokalu – to sektor bogactwa i szczęścia.

Symbol czarów, chciwości i odrodzenia w Chrześcijaństwie

Nasi przodkowie przypisywali żabom jakieś mistyczne znaczenie. Należy zauważyć, że chrześcijanie postrzegali żabę zupełnie inaczej – chciwość, skąpstwo, zazdrość.

Jednocześnie w opowieściach słowiańskich żaba jest początkiem czegoś pięknego, nowego; odrodzenie poprzez odkupienie grzechu.

Symbol stulatków, płodności i stworzenia u muzułmanów

W Egipcie talizman w postaci żaby rzekomo przyczynia się do bogatych zbiorów, poprawy sytuacji finansowej (tutaj zgadzają się z Chińczykami) i, najbardziej niewiarygodne — dodaje lata życia swojemu panu.

Żaba jako strażniczka ogniska i patronka zakochanych serc w Grecji

Grecy przypisują żabie sojusz z samą Afrodytą! Pomoc w tak ważnych kwestiach, jak dobro rodziny i utrzymanie ciepłych relacji między kochankami – w tych kwestiach da radę pomóc ta wyjątkowa istota.

Aby żaba przynosiła korzyści, uważa się, że konieczne jest aktywizować tę maskotkę. Nie trudno się domyślić, że żaba jest szczególnie energiczna w wilgotnym środowisku.

Tak więc wystarczy trzymać ją w wodzie przez jakiś czas. Następnym krokiem jest wybranie odpowiedniego miejsca w domu (biurze), aby umieścić taki „amulet”.

Te pięć nawyków należy nabyć po 65 roku życia, aby je przedłużyć

Młody lis i pies zostali najlepszymi przyjaciółmi