Połowa obywateli Polski uzasadnia pensji „pod stołem”

Praca nieformalna, płacenie gotówką w celu uniknięcia podatku VAT oraz przekazywanie majątku krewnym w celu ucieczki przed wierzycielami to zachowania, które społeczeństwo aprobuje.

Polacy skłonni do oszustw finansowych – wynik badania „Morale finansowe Polaków 2021” przeprowadzonego przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych we współpracy z bankami.

W wyniku pandemii akceptacja nieetycznych zachowań finansowych wzrosła z 41% do ponad 46%. W tym roku nieznacznie spadł do 45,3%.

W wyniku uzyskano odpowiedzi na 9 pytań, pytano respondentów, czy są w stanie zrozumieć i zaakceptować obecne korzyści finansowe, naruszając nie tylko zasady etyczne, ale czasami prawo.

Polacy są gotowi uzasadnić odstępstwo od zasad w prawie połowie sytuacji:

– 63% Polaków usprawiedliwia nielegalną pracę, aby uniknąć płacenia podatków.

– Prawie trzy piąte respondentów jest skłonnych uzasadnić płacenie gotówką, aby uniknąć podatku VAT.

– 55% respondentów uważa za dopuszczalne przekazanie majątku rodzinie w celu uniknięcia wierzycieli.

– Ponad połowa respondentów jest skłonna uzasadnić ukrywanie informacji, które uniemożliwiają im uzyskanie kredytu.

– 48% jest gotowych wziąć pożyczkę bez znajomości warunków ich spłaty.

– Fałszerstwo dokumentów usprawiedliwia co 10 respondentów.

– Osoby starsze, zwłaszcza w wieku emerytalnym, znacznie rzadziej usprawiedliwiają nadużycia niż osoby młode. Kobiety wykazują wyższy poziom moralności finansowej.

Dziewczyna pokazała swoją matkę, ale nikt w to nie uwierzył

Kilka partii lodów zostało wycofanych ze sprzedaży w Polsce. Należy wziąć pod uwagę przy zakupie

Co powoduje, że papryka traci pąki i jajniki i jak temu zaradzić