W sierpniu w Polsce wejdą w życie zmiany w prawie pracy związane ze zwolnieniami

Od sierpnia pracodawcy będą musieli pisemnie uzasadnić zwolnienie pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na czas określony.

Nowe przepisy Kodeksu pracy są efektem wdrożenia nowej dyrektywy Unii Europejskiej dotyczącej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym pracujących rodziców i opiekunów oraz przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy.

Zmiany wejdą w życie 2 sierpnia. Wśród nich jest zasada wzmacniająca ochronę pracowników przed zwolnieniem.

Obecnie pracodawca jest zobowiązany uzasadnić rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony na czas nieokreślony, ale nie dotyczy to umowy na czas określony.

Nowe przepisy Kodeksu pracy powinny to zmienić. Kiedy wejdą w życie, pracodawca będzie musiał uzasadnić na piśmie zwolnienie pracownika, który pracuje również na podstawie umowy o pracę na czas określony.

Zgodnie z projektem ustawy pracownik będzie mógł wystąpić do pracodawcy o uzasadnienie uzasadnienia rozwiązania umowy na czas określony (przed jej wygaśnięciem) oraz domagać się przywrócenia do pracy lub odszkodowania.

Gdy nowe przepisy wejdą w życie, sądy pracy będą dokładniej sprawdzać pracodawców. Może to znacznie zwiększyć przepływ wniosków o niesłuszne zwolnienie.

Brak wyjaśnienia lub zatajenia prawdziwej przyczyny zwolnienia może skutkować przegraną pracodawcy. W takim przypadku pracodawca będzie musiał przywrócić pracownika do pracy lub wypłacić mu odszkodowanie.

To najcenniejsza rzecz. Britney Spears błyszczała na weselu w bieliźnie z brylantami

Wkrótce będzie dostępny szybki test na ospę małp. Które miasto przygotowuje się do udzielenia pomocy

W najbliższy weekend odbędzie się festiwal Gastro Miasto 2022. Gdzie odbędzie się konkurs kulinarny