Jeśli nie złoży się wniosku, obniżek za energię elektryczną nie będzie, co precyzuje ustawa

Zamrożenie cen prądu będzie, ale tylko jeśli złożysz oświadczenie! Dzisiaj mija termin składania specjalnych oświadczeń w sprawie zamrożenia cen prądu.

Jeśli nie złoży się wniosku, obniżek za energię elektryczną nie będzie, co precyzuje ustawa. Wyjaśniamy, jak złożyć wniosek o zamrożenie cen prądu – tutaj znajdziesz też wzór oświadczenia do druku.

Ustawa w sprawie cen prądu przewiduje, że uprawnieni do odbioru energii po zamrożonej cenie powinni złożyć do swojego sprzedawcy specjalne oświadczenie, potwierdzające ich status.

Wniosek o zamrożenie cen prądu – co trzeba wiedzieć

– Termin mija w poniedziałek 29 lipca. Specjalne oświadczenie ws. zamrożenia cen prądu można złożyć również drogą pocztową, decyduje data stempla pocztowego.

Ustawowy termin mówi o 27 lipca, ale ponieważ 27 lipca wypadł w sobotę, to zgodnie z Kodeksem cywilnym oświadczenie można więc złożyć jeszcze w pierwszym przypadającym po terminie dniu roboczym.

– Nie dotyczy to gospodarstw domowych.

– Mikrofirmy i małe przedsiębiorstwa nie dostaną więcej czasu. Ministerstwo Energii zdementowało informację RMF FM, że małe i mikro przedsiębiorstwa będą mieć więcej czasu na złożenie oświadczenie – poinformował PAP.

„Nie mamy żadnych innych informacji, niż ta, którą podaliśmy ostatnio, że termin składania oświadczeń mija w poniedziałek 29 lipca” – podkreśliła rzeczniczka resortu energii.

– Punkty obsługi głównych sprzedawców prądu będą przyjmować oświadczenia do północy.

– Kto jest uprawniony zamrożenia cen prądu (pełna lista)? Do zachowania „stabilizacji cen prądu na poziomie 2018 r. w II półroczu 2019 r.” uprawnieni są: mikro i mali przedsiębiorcy, szpitale, jednostki sektora finansów publicznych, do których zalicza się m.in. organy władzy publicznej, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, agencje wykonawcze oraz uczelnie publiczne, a także „inne państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej”.

– Oświadczenie należy złożyć swojemu sprzedawcy energii elektrycznej (przedsiębiorstwu energetycznemu).

Źródło: PAP, opracowanie własne

.
.

Źródło: dziennikustaw.gov.pl.