Dlaczego rada miasta Gdańska nie zdecydowała się na przyznanie Lechowi Kaczyńskiemu tytułu honorowego obywatela miasta?

Rada Miasta Gdańska odrzuciła wniosek o nadanie prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu tytułu honorowego obywatela miasta.

Uznano między innymi, że brakuje dowodów na to, iż zmarły w katastrofie smoleńskiej brat prezesa Prawa i Sprawiedliwości wyjątkowo zasłużył się dla Gdańska.

O odrzuceniu wniosku zdecydowano podczas głosowania. O negatywnym jego wyniku przesądziło kilka kwestii.

Jednym z głównych powodów odmowy było to, że w Gdańsku honorowego obywatelstwa nie nadaje się osobom zmarłym.

Poza tym pismo w sprawie uhonorowania Lecha Kaczyńskiego nie spełniło wymogów formalnych.

Radny Koalicji Obywatelskiej i członek Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Gdańska Łukasz Bejm podkreśli w rozmowie z lokalnymi mediami, że nie przedstawiono żadnych argumentów, które wskazywałyby na to, iż Lech Kaczyński wyjątkowo zasłużył się dla Gdańska.

Pismo z wnioskiem o uhonorowanie Kaczyńskiego złożono w czerwcu. „Profesor Lech Kaczyński był jednym z najbardziej zasłużonych działaczy opozycji demokratycznej w Polsce, jako wzorowy mąż stanu i prawdziwy patriota, do końca pozostał wierny swoim ideałom.

Gdańsk był w życiu Prezydenta Profesora Lecha Kaczyńskiego szczególnie ważnym i pięknym miastem, to miasto ukształtowało jego karierę naukową i polityczną – stwierdzili autorzy pisma.

źródło: „Dziennik”