Andrzej Duda podpisał ustawę o maksymalnej cenie węgla w Polsce

W poniedziałek 11 lipca Prezydent RP podpisał ustawę ustalającą maksymalną cenę tony węgla na 996,60 zł.

Jest to cena maksymalna, co oznacza, że ​​oferowany węgiel może być tańszy.

W tej cenie jedno gospodarstwo domowe będzie mogło kupić maksymalnie 3 tony węgla.

Ustawa o szczególnych decyzjach o ochronie odbiorców niektórych paliw stałych stanowi, że maksymalna cena za tonę węgla sprzedawanego gospodarstwom domowym (lub wspólnotom mieszkaniowym i spółdzielniom w przypadku budynków mieszkalnych opalanych węglem) nie przekroczy 996,60 zł.

Ustawa przewiduje rekompensatę dla przedsiębiorców w wysokości nieprzekraczającej 1 073,13 zł brutto za sprzedaż jednej tony sprzedanego paliwa stałego jednemu gospodarstwu domowemu.

Odszkodowania nie otrzymają bezpośrednio nabywcy, ale przedsiębiorcy, którzy będą sprzedawać węgiel w społeczeństwie.

Prawo do odszkodowania otrzymają przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania paliwa do obrotu i są wpisani do Centralnej Ewidencji Podmiotów Podatku Akcyzowego.

Agata Duda bardzo się zmieniła, odkąd została pierwszą damą. Zdjęcia mówią same za siebie

Kobieta wiozła męża na dachu samochodu w gminie Lesznowola

Ze względu na inflację w Polsce płaca minimalna może wzrosnąć jeszcze bardziej