27 grudnia w Polsce obchodzi się nowe święto narodowe. Co o tym wiadomo

W tym dniu mieszkańcy kraju po raz pierwszy obchodzą nowe święto narodowe – Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.

Święto to, poświęcone zwycięskiemu powstaniu Polaków przeciwko Niemcom w latach 1918-1919, to rocznica wybuchu powstania.

Powstanie Wielkopolskie było również nazywane Powstaniem Poznańskim (polskie: powstanie wielkopolskie), powstaniem w Wielkopolsce z 1848 roku, które było częścią ogólnopolskiego planu powstania ludowego w ramach Wiosny Ludów.

Ustawa, będąca inicjatywą ustawodawczą prezydenta, była odpowiedzią na głosy przedstawicieli gmin, działaczy patriotycznych i władz lokalnych w Wielkopolsce.

Sejm uchwalił ustawę ustanawiającą nowe święto państwowe 1 października, a 28 października jednogłośnie poparł ją Senat.

A 23 listopada w historycznym miejscu, czyli w dawnym poznańskim Hotelu Bazar, gdzie na krótko przed Powstaniem Wielkopolskim mieszkał Ignacy Jan Paderewski, ten akt podpisał Prezydent RP Andrzej Duda.

Chociaż 27 grudnia został ogłoszony dniem wolnym od pracy, ten dzień będzie dniem roboczym.

Do Polski nadchodzą silne mrozy. Trzeba uważać

Jak szybko i skutecznie usunąć plamy z kawy za pomocą improwizowanych środków

W Polsce pojawią się nowe miasta. Ile i gdzie