Wierzący uważają świętą Ritę za „patronkę w sprawach beznadziejnych” i zwracają się do niej w najbardziej trudnych sytuacjach

Ta modlitwa spełnia wszystkie dobre pragnienia. Należy ją czytać w każdy czwartek, a także w pozostałe dni. W 1381 roku w Cascii, w pobliżu Perugii (Włochy), urodziła się dziewczynka, której…