Od 19 października nowe ograniczenia w Polsce. Wracają maski i nie tylko

W Polsce obowiązują dziś nowe przepisy związane z pandemią Covid-19.

Zmieniają się przepisy dotyczące noszenia masek i zasady zwalniania z kwarantanny osób zaszczepionych poza granicami kraju.

W „Dzienniku Ustaw” opublikowano zarządzenie Rady Ministrów zmieniające uchwałę w sprawie ustanowienia pewnych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wybuchem epidemii.

Rozporządzenie zmienia przepisy dotyczące obowiązku zamykania ust i nosa w uczelniach i instytucjach kształcących doktorantów.

Zakrywanie ust i nosa na uczelni oraz w instytucji prowadzącej kształcenie podyplomowe, szkołę podyplomową i inne formy kształcenia jest obowiązkowe, chyba że rektor lub kierownik uczelni postanowi inaczej.

Kto nie może nosić maski?

Obowiązek zakrycia ust i nosa maską nie dotyczy kandydatów i innych osób biorących udział w różnych egzaminach, jeżeli uczestnicy imprezy znajdują się w odległości 1,5 metra.

Zwolnienie z kwarantanny dla osób zaszczepionych poza granicami Polski

Rozporządzenie wprowadza również zasady, zgodnie z którymi unijny certyfikat cyfrowy w Europie lub zwolnienie z kwarantanny po przekroczeniu polskiej granicy może uzyskać osoba, która została zaszczepiona przeciwko COVID-19 poza granicami Polski szczepionką dopuszczoną do obrotu na terenie Unii Europejskiej lub która znajduje się na liście ekwiwalentów szczepionek dopuszczonych do sprzedaży w Polsce.

Aby uzyskać zwolnienie z kwarantanny, do szczepionki COVID-19 należy dołączyć oryginał świadectwa szczepienia COVID-19 zgodnie ze wzorem stosowanym w kraju odbioru szczepionki COVID-19 oraz polskie tłumaczenie tego świadectwa, tłumacza przysięgłego, a także oświadczenie zawierające zgodę tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na przetwarzanie danych osobowych związane z wydaniem certyfikatu cyfrowego.

Poświęcając się żołnierz w Polsce uratował w pożarze 10-letnią dziewczynkę

Polska chce wprowadzić trzecią dawkę szczepionki dla wszystkich dorosłych

Najlepszy prezydent polskiego miasta roku 2021. Kim on jest i co o nim wiadomo