Jakiej pensji można się spodziewać w Polsce w 2022 roku

W przyszłym roku płaca minimalna powinna być wyższa.

Rząd oferuje 3 tys. zł brutto, związki zawodowe – 3,1 tys. zł, pracodawcy generalnie dystansują się od idei arbitralnego wzrostu płac.

Od kilku lat w Polsce rośnie płaca minimalna i godzinowa.

Przyszły rok nie będzie wyjątkiem: w czerwcu rząd zaproponował, aby w 2022 roku płaca minimalna wynosiła 3000 zł brutto, czyli o 200 zł więcej niż obecnie.

W ofercie znalazła się również płaca minimalna za godzinę pracy: powinna osiągnąć poziom 19,60 zł brutto.

Idea związków zawodowych to 3,1 tys. zł miesięcznie, a stawka godzinowa nie powinna być niższa niż 21,75 zł.

Argumentem jest stosunkowo wysoka inflacja, która „pożera” siłę nabywczą płac, a prognozy sugerują, że w przyszłym roku inflacja nie będzie niższa.

Jolanta Kwaśniewska powiedziała o trudnościach bycia Pierwszą Damą RP

Polska przygotowuje się do wprowadzenia nowych ograniczeń w związku z pandemią

Dziewczyna z sąsiedztwa, bezczelna i źle wychowana, przyzwyczaiła się chodzić do mnie na posiłek. Jak pozbyć się pasożyta