ZUS informuje o zmianach dla emerytów i rencistów. Co należy wiedzieć

Od dziś w Polsce będą wydawane tylko elektroniczne świadectwa emerytalne. Plastikowe przechodzą do historii.

ZUS informuje, że od dziś, 9 stycznia, rozpocznie wydawanie elektronicznego zaświadczenia dla osoby, która osiągnęła wiek emerytalny lub jest „na rencie”.

Można z niego korzystać za pomocą aplikacji mObywatel.

Świadectwa emerytalne wydane w tradycyjnej formie nadal będą ważne.

Nie ma potrzeby ich zmieniać ani występować do organów państwowych o zmianę/wydanie kopii elektronicznej.

„Emeryci mogą korzystać z obu wersji dokumentu — tradycyjnej lub elektronicznej” — mówi Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik ZUS na Dolnym Śląsku. „Nowi emeryci otrzymają legitymację tylko w wersji elektronicznej”.

Osoby, które korzystają już z aplikacji mObywatel, powinny zaktualizować swoją aplikację, aby uwzględnić nowy dowód osobisty.

Dla szczególnie konserwatywnych obywateli będzie jeszcze możliwość uzyskania plastikowej wersji certyfikatu. Aby to zrobić, należy złożyć osobny wniosek do ZUS.

Dlaczego pocierać skorupki jaj olejem roślinnym. Life hack od doświadczonych gospodyń domowych

W najbliższym czasie ciepło zawita do Polski. Kiedy należy się go spodziewać

Główny powód, dla którego bogaci pomnażają swoje bogactwo, a biedni nie stają się bogatsi